/ openbare ruimte - expert meeting business models


highlineDe financiering van aanleg en onderhoud van openbare ruimte is voor gemeenten en woningcorporaties een vaak terugkerend vraagstuk. NADC heeft daarom een studie gemaakt van alternatieve financieringsmodellen in New York. Aan de hand hiervan heeft zij een expert meeting georganiseerd.

opdrachtgever: CityCorp
locatie: Rotterdam - New York
datum afronding: oktober 2005
team: Tineke Brinkhorst

/ openbare ruimte - in house symposium financiering en organisatie


symposium openbare ruimteOp 7 december 2010 organiseert NADC een In House Symposium over de bekostiging en de organisatie van openbare ruimte. Het belang van aantrekkelijke openbare ruimte staat niet ter discussie. Door de terugtredende overheid en recente economische crisis ontstaat echter een vacuüm. De lokale overheid is verantwoordelijk en wil vaak ook investeren, maar kan met beschikbare budgetten en capaciteit niet voldoen aan de (toenemende) kwaliteitseisen. Daarnaast wordt er te veel gekeken naar de kosten en niet naar de potentiële opbrengsten. Gezien de vele effecten die groen heeft op de woon- en leefomgeving van bewoners en gebruikers onderzocht NADC in diverse studies naar alternatieven om op financieel verantwoorde wijze nieuwe openbare ruimte te ontwikkelen en te beheren.

opdrachtgever: eigen initiatief
locatie: grote steden in Nederland
datum afronding: december 2010
team: Tineke Brinkhorst, Maria Bergmans, Mieke Verschoor

/ openbare ruimte - onderzoek organisatie ontwikkeling groene openbare ruimte


 NADC voert onderzoek uit naar de organisatie van actoren in de openbare ruimte. Het doel van dit onderzoek is te kijken naar de manier waarop de organisatie van deze actoren invloed heeft op het proces van aanleg en beheer van groene openbare ruimte in de stad. Het onderzoek baseert zich op een aantal casestudies uit binnen- en buitenland. De uitkomst zal een serie alternatieve procesmanagementstrategieën zijn, die betrokkenen in de ruimtelijke ordening van de stad kunnen gebruiken als leidraad voor de aanleg en beheer van groene openbare ruimte.

opdrachtgever: eigen initiatief
locatie: grote steden in Nederland
datum afronding: lopend project 
team: Maria Bergmans, Mieke Verschoor