nieuws

/alliantie west-kruiskade - effectmeting 2012

De Alliantie West-Kruiskade werkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en het ondernemersklimaat van deze bedrijvige winkelstraat in het Rotterdamse centrum. De Alliantie is nu ruim twee jaar onderweg en is voortvarend in haar aanpak. De organisatie staat en is zichtbaar aanwezig in het straatbeeld.

De Alliantie is een meerjarige samenwerking tussen Woonstad Rotterdam, de Gemeente Rotterdam en de Deelgemeente Centrum, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarin is opgenomen, dat de resultaten van de gezamenlijke aanpak jaarlijks worden gemeten. In het voorjaar 2010 is een nulmeting verricht, gevolgd door een eerste effectmeting in voorjaar 2011.

De meting kijkt onder meer naar de effecten ten aanzien van veiligheid, ondernemen en wonen, benutten van de centrumlocatie, waardestijging van het vastgoed.

/Page Up

2012-04-10 14:26:44