nieuws

/in house symposium openbare ruimte

Op 7 december vindt bij NADC het In House Symposium 'Organisatie en Financiering van Openbare Ruimte' plaats. Met een gezelschap van 25 deelnemers worden de meest actuele inzichten op dit thema gedeeld en besproken.

Achtergrond
Het belang van aantrekkelijke openbare ruimte staat nergens ter discussie. Door de economische crisis ontstaat echter een vacuüm. De lokale overheid is verantwoordelijk en wil investeren, maar komt geld en capaciteit tekort. Daarnaast wordt er te veel gekeken naar de kosten op korte termijn en niet naar de opbrengsten. Gezien de goede effecten van openbare ruimte op de woonbeleving van bewoners onderzocht NADC alternatieven om rendabel openbare ruimte te ontwikkelen en te beheren.

NADC pleit ervoor in een vroeg stadium de kosten en baten inzichtelijk te maken. Inzet op kwaliteit en langdurige betrokkenheid en focus op opbrengsten zijn essentieel. Afstemming van ontwerp, aanleg en lange termijn beheer leveren kostenvoordelen op. Het betrekken van belanghebbenden bij de ontwikkeling van openbare ruimte levert in veel gevallen meer verblijfskwaliteit en verantwoordelijkheid.

Programma

Inspiratie New York
Door: Tineke Brinkhorst
Voor de ontwikkeling van de alternatieve bekostigingsmodellen lieten we ons inspireren door een aantal praktijkvoorbeelden uit het buitenland. Onze tweede thuisstad New York was daarbij een belangrijke inspiratiebron. Toonaangevende cases als het Brooklyn Bridge Park, Bryant Park en The High Line laten zien hoe ontwerp, aanleg en beheer nauw met elkaar samenhangen en hoe belanghebbenden hierin op vele manieren een kleine dan wel grote rol kunnen spelen.

Groen BV – samenwerking bij aanleg en beheer van openbare ruimte in de stad’
Door: Maria Bergmans
De bekostigingsmodellen en de organisatie van de ontwikkeling van groene openbare ruimte komen samen in deze presentatie. Voor een wetenschappelijke onderbouwing van publiek private samenwerking bij ontwerp, aanleg en beheer van openbare ruimte deed Maria Bergmans onderzoek bij een zestal grote Nederlandse gemeenten. Hieruit blijkt dat er een kentering plaatsvindt in de traditionele aanname van lokale overheid als hoofdverantwoordelijke voor openbare ruimte. Met de juiste motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel kunnen vele soorten private partijen aandeel hebben in de openbare ruimte van de stad, met bijzondere projecten tot gevolg.

/Page Up

2010-12-03 15:11:33