/ herpositioneren west-kruiskade - uitvoeringsprogramma


De West-Kruiskade is een multiculturele straat in Rotterdam
op een steenworp afstand van het Centraal Station. De vele Chinese, Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Nederlandse winkels maken deze straat tot een unieke beleving.
De West-Kruiskade staat echter ook bekend om haar drugs probleem. Dealers en gebruikers zorgen voor overlast, met name rond het Tiendplein en het Kruisplein. Voor de stuurgroep Oude Westen heeft NADC een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de aankomende jaren om het gebied van haar overlast te verdoen en weer positief op de kaart te zetten.

opdrachtgever: Oude Westen 
locatie: Rotterdam 
datum oplevering: januari 2010
team: Ad Hereijgers, Gilles Graafland, Hoi-Chin Chong

/ identiteitsdrager venlo q4 - conceptontwikkeling ter versterking van wijkeconomie


Na een periode van drugsoverlast, criminaliteit en malafide praktijken in Q4, is met het project Hektor de wijk grotendeels schoongeveegd. De gemeente heeft actief panden verworven en om leegstand te voorkomen werden deze tijdelijk beschikbaar gesteld aan culturele en creatieve ondernemers. Ondertussen kent Q4 ruim 40 broedplaatsen. De broedplaatsen leveren een belangrijke bijdrage aan de identiteit van de wijk. De culturele humuslaag is nog dun, maar heeft potentie mee te groeien in de nieuwe situatie. AWG architecten uit Antwerpen werkt aan plannen voor herontwikkeling van de wijk, waarbij de woonfunctie centraal staat. Voor de functionele ontwikkeling van Q4, en met name de Bolwaterstraat, vraagt Projectbureau Q4 advies aan NADC. De Bolwaterstraat biedt kansen uit te groeien tot de cultuurstraat van Venlo, met een aantrekkelijke mix van galeries, bijzondere winkels en horeca. Op loopafstand van de Bolwaterstraat biedt een verzamelgebouw/ incubator in de toekomst ruimte aan (door)startende creatieve en culturele ondernemers. Zo krijgt Q4 betekenis als binnenstedelijke woonwijk in een culturele setting. 

opdrachtgever: Projectbureau Q4
locatie: Venlo
datum afronding: juni 2009
team: Tineke Brinkhorst

/ alliantie west kruiskade - nulmeting


 NADC heeft voor de Alliantie West-Kruiskade een nulmeting opgezet en uitgevoerd. Aan de hand van deze nulmeting kan de Alliantie West-Kruiskade de komende 10 jaar haar resultaten meten. De metingen zijn gericht op de volgende onderwerpen: veiligheid, ondernemen, wonen, benutten centrumlocatie, waardestijging, subsidie gevelaanpak en mutatie van ondernemers.

opdrachtgever: Alliantie West-Kruiskade
locatie: Rotterdam
datum afronding: juli 2010
team: Gilles Graafland, Wouter Onclin